Loading Website...

sut yr ydym yn cael ei harrianu

Mae CCBF yn ddiolchgar iawn am yr cymorth i gyd rydym wedi cael o ein cyllidwyr.

Abertawe Bro Morgannwg University Health Board (ABMU) abmu logo

Yn Medi 2015 we were delighted to receive funding to provide Lipreading Skills sessions and support for the Neath & a'r district o galed o clywed trwy ei Changing For The Better Grant Scheme, Grantiau fach a weinyddir gan SCVS. os yr ydych efo diddordeb o ymuno a'r grwp, os gwelwch yn dda cysylltwch efo ni or cliwich yma am fwy o wybodaeth.

Clothworkers’ Foundation Clothworkers

Roeddwn ni'n hapus iawn ar y ddechrau o 2014 i dderbyn grant fawr iawn gan The Sefydliad y Brethynwyr’ foundation which enabled us to complete much of the sensory garden project.

Flintshire County Council flintshire

Yn Gorffenaf o 2015 Roedden ni'n hapus iawn i dderbyn cyllid er mwyn darparu sgiliau ddarllengwefysau mewn Holywell a Buckley trwy a chafodd ei rhoi gan yr Flintshire Community Chest Grant trwy FLVC. Os yr ydych efo diddordeb ymuno ar unrhyw un o'r sesiynau, os gwelwch yn dda cysylltwch efo ni or cliwich yma am fwy o wybodaeth.

Gelligaer Community Council Gelligear community logo new

We were lucky enough to receive funding to help with the cost of the sensory garden project.

Hedley Foundation HedleyFoundation

Hyn roedd ein grant chyntaf yn 2014 a wnaeth cyniateir ni i ddechrau gweithio ar yr prosiect o'r gardd synhwyraidd!

Pontypridd Town Council pontypridd-town-council

Wnaethom dderbyn grant fach i helpu efo'r chost o dodrefnu'r gardd synhwyraidd yn yr medi o 2015.

RCT Homes/Meadow Prospect rcthomesMeadow prospect

Ar yr ddechrau o 2015 roedden ni'n ddigon ffodys i cael funding i helpu gorffen y turliniaeth o'r gardd synhwyredd.

Wales Council for Voluntary Action (WCVA) wcva

We receive quarterly funding for activities relating to the Wales Disability Reference group.

Welsh Church Act Fund welshchurchactfund

Eto roedden yn hapus iawn i dderbyn grant oddi wrth yr Welsh Church Act Fund i helpu efo'r costiau o'r gardd synhwyredd.

Llywodreath Gymraeg Welsh Government

We receive core funding from the Welsh Government.

& Nbsp;

& Nbsp;