Loading Website...

Interested in Helping Social Care in Wales?

Could you help improve social care in Wales?

The appointments process is now open for members of the new Social Care Wales Board.

The Regulation and Inspection of Social Care (Wales) Act renames the Care Council for Wales as Social Care Wales and gives the organisation new powers.

As well as workforce regulation and workforce development, Social Care Wales will also be responsible for improvement across the social care sector.

Social Care Wales will come into force in April next year.

Minister for Social Services and Public Health Rebecca Evans said:

“I want to see a board that is as diverse as the people of Wales, made up of individuals with a wide range of expertise, skills and experience of social care.  We are actively seeking carers, service users, social care workers and members of the public who can help to improve social care in Wales.  If that is you, or someone you know, please take a look at the website.”

The closing date for applications is October 13.

For more information and to apply please go to gov.wales/socialcarewales

 

Allwch chi helpu i wella gofal cymdeithasol yng Nghymru?

 

Mae’r broses benodi ar agor nawr ar gyfer aelodau Bwrdd y corff newydd, Gofal Cymdeithasol Cymru.

 O dan Ddeddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016, mae Cyngor Gofal Cymru yn cael enw newydd, sef Gofal Cymdeithasol Cymru, ac mae’r corff hefyd yn cael pwerau newydd.

Yn ogystal â rheoleiddio a datblygu’r gweithlu, bydd Gofal Cymdeithasol Cymru yn gyfrifol am gyflwyno gwelliannau ar draws y sector gofal cymdeithasol.

Bydd Gofal Cymdeithasol Cymru yn dod i rym ym mis Ebrill y flwyddyn nesaf.

Dywedodd Rebecca Evans, Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol:

“Rwyf am weld Bwrdd sydd mor amrywiol â phobl Cymru, sy’n cynnwys unigolion gydag amrywiaeth eang o arbenigedd, sgiliau a phrofiad o ofal cymdeithasol. Rydym yn chwilio am ofalwyr, defnyddwyr gwasanaethau, gweithwyr gofal cymdeithasol ac aelodau o’r cyhoedd a all helpu i wella gofal cymdeithasol yng Nghymru. Os ydych chi’n bodloni’r gofynion hyn, neu os ydych chi’n adnabod rhywun sy’n eu bodloni, byddwn yn eich annog i ymweld â’r wefan.”

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 13 Hydref.

 

I ddysgu mwy am y corff Gofal Cymdeithasol Cymru ac i wneud cais, ewch i: llyw.cymru/gofalcymdeithasolcymru