Loading Website...

Trustees

Mae Cyngor Cymru i Bobl Fyddar yn cael ei lywodraethu gan fwrdd o Ymddiriedolwyr, hethol gan ein cyrff sy'n aelodau.

David H Skivington –  Chair

Llanelli Hard of Hearing

& Nbsp;

Albert Knight

Rhondda Hard of Hearing

& Nbsp;

Kath Couchman

Glamorgan Mission to the Deaf

& Nbsp;

Pauline Davies

Pontyclun Hard of Hearing

& Nbsp;

Norma Moses

Hyfforddiant & Education sub committee

& Nbsp;

JD Rowland Jones

Honorary Member

& Nbsp;

Rowland Rees-Evans

Ceredigion Council

& Nbsp;

We welcome any organisations working with or an interest in Deaf and Hard of Hearing people as new members. If you would like to join or want further information about our current members, os gwelwch yn dda cysylltwch efo ni.