Loading Website...

Trustees

Mae Cyngor Cymru i Bobl Fyddar yn cael ei lywodraethu gan fwrdd o Ymddiriedolwyr, hethol gan ein cyrff sy'n aelodau

Mr David H Skivington

President

Cllr Rowland Rees – Evans

Chairman | Ceredigion County Council

Mr Albert Knight

Rhondda Hard of Hearing Support Group

Mr Ceri Lewis

Pontypridd Deaf Club

Ms Hazel Rutherford

Bridgend Deaf Club

Mr J D Rowland Jones

Honorary Member

Mr Geoff Moses

Treasurer

Mrs Norma Moses

Training and Education Sub Committee

We welcome any organisations working with or an interest in Deaf and Hard of Hearing people as new members. If you would like to join or want further information about our current members, os gwelwch yn dda cysylltwch efo ni.