Loading Website...

Upcoming disability Wales Events 2019

Wednesday 29th May 10:30 – 15:15  Cardiff

The Social Model of Disability – Join the conversation

To register contact Equalitybranch@gov.wales 

Thursday 30th May 10:30 – 15:15  Wrexham

The Social Model of Disability – Join the conversation

To register contact: Equalitybranch@gov.wales

Wednesday 6th June at 13:30 – 16:30 Cardiff

Implications of Brexit for Disabled People and Disabled People’s Organisations (DPOs) in Wales.  Location – Cardiff University’s Postgraduate Teaching Centre.  Register here

Thursday 4th July 10:30 – 15:30  Carmarthen

Well-being of Future Generations Act: what does it mean for disabled people?

To register contact info@disabilitywales.org or telephone 029 20887325

Thursday 11th July 10:30 – 15:30  Llanrwst

Well-being of Future Generations Act: what does it mean for disabled people?

To register contact info@disabilitywales.org or telephone 029 20887325

Tuesday 5th November Cardiff City Stadium

Disability Wales Annual Conference and AGM

Guest speakers include:  Jane Hutt AM, Deputy Minister and Chief Whip, Sophie Howe, The Future Generations Commissioner for Wales, and Guardian Columnist Dr Frances Ryan Author of CRIPPLED: Austerity and the Demonization of Disabled People. To register your interest please contact info@disabilitywales.org or telephone 029 20887325

Digwyddiadau Anabledd Cymru…

10:30 – 15:15 Mercher 29 Mai Caerdydd

Model Anabledd Cymdeithasol – Ymunwch â’r drafodaeth

Cofrestru Equalitybranch@gov.wales 

10:30 – 15:15 Iau 30 Mai Wrecsam

Model Anabledd Cymdeithasol – Ymunwch â’r drafodaeth

Cofrestru: Equalitybranch@gov.wales

13:30 – 16:30 Mercher 6 Mehefin Caerdydd

Goblygiadau Brexit ar gyfer pobl anabl & cyrff pobl anabl yng Nghymru.         Lleoliad – Canolfan Dysgu Ôl-raddedig Prifysgol Caerdydd. Cofrestru yma

10:30 – 15:30 Iau 4 Gorffennaf Caerfyrddin

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol: goblygiadau i bobl anabl?

Cofrestru info@disabilitywales.org neu ffôn 029 2088 7325

10:30 – 15:30  Iau 11 Gorffennaf Llanrwst

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol: goblygiadau i bobl anabl?

Cofrestru info@disabilitywales.org neu ffôn 029 2088 7325

Mawrth 5 Tachwedd Stadiwm Dinas Caerdydd

Cynhadledd Flynyddol & Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Anabledd Cymru

Siaradwyr gwadd yn cynnwys: Jane Hutt AC, Dirprwy Weinidog & Prif Chwip, Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru, & colofnydd y Guardian Columnist Dr Frances Ryan Awdur CRIPPLED: Austerity and the Demonization of Disabled People.  Cofrestru eich diddordeb yn info@disabilitywales.org                 neu ffôn 029 20887325