Loading Website...

Croeso i ein Gwefan

Cliciwch i mynedi a'r gwefan
Mynedi

Cyngor Cymraeg am y Fyddar

5 Star Awards

Click Here for nomination form

Co-op Fund – thousands still to be pledged!

Rydym yn un o'r prif cwmniau gwirddfoddoli sydd yn delio efo fyddardod. Mae ein swyddfa yn lleoli yn Pontypridd, ond mae ein gwaith yn ymestyn dros Cymru i gyd.

Hefyd, rydyn ni'n cymdeithas ymbarel o sefydliadau wahanol sydd yn gwirddforol ac yn statudol sydd ymwneud a coll o clywed, ac i eu cynrychioli ynghyd, a fyddar/ddall.

Our Mission Statement:

“Cyflwyno cefnogaeth effeithiol, cyngor eiriolaeth dros Cymru i gyd i unrhywun efo coll o clywed….. yn uniongyrchol neu trwy eu partneriau strategol”

Ein prif nôd yw i cefnogi gweithgareddau bydd yn helpu'r Cymry efo coll o clywed a fydd yn galliogi nhw i cael bywydau annibynol, ac llawn.

I lywio'r wefan, ddefnyddiwch yr cysylltiau uchod.

Ar gyfer unrhyw wybodaeth rydych yn methu ffeindio or y wefan, rydych yn croeso i cysylltwch efo ni.

Gweithio i'r gymuned fyddar a phobl sy'n drwm eu clyw trwy Cymru i gyd.

wagpostiveaboutdisabledpeoplegoogle play