Loading Website...

Gwasanaethau Plant

Cyngor Cymraeg am y Fyddar mynd ati i annog rhieni plant byddar i ymuno â Gweithgor Gwasanaethau Clyw eu Plant lleol (CHSWG) er mwyn sicrhau bod anghenion eu plentyn yn cael sylw.

Mae gweithgor yn ardal pob awdurdod iechyd, felly bydd un yn eich ardal chi. Trwy ddod yn gynrychiolydd rhiant, byddwch yn ymuno â grŵp sy'n cynnwys cynrychiolwyr proffesiynol o addysg, iechyd, cymdeithasol gwasanaethau a'r sector gwirfoddol i weithio gyda'i gilydd ar wasanaethau a gynlluniwyd ar gyfer plant byddar a'u teuluoedd.

Trwy ddwyn persbectif rhiant i'r Gweithgor, byddwch yn cael y cyfle unigryw i leisio barn pa deuluoedd gyda phlant byddar angen a'i eisiau ac yn holl bwysig gwneud gwahaniaeth yn eu darpariaeth leol.

Os hoffech chi ymuno â'ch gweithgor lleol yn gynrychiolydd rhiant a chael clywed eich llais, cysylltwch efo ni am fwy o wybodaeth.